คีย์ลัด eXtreme Karaoke 2017

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ keyboard
คีย์ลัด eXtreme Karaoke 2017
Download เอกสารคีย์ลัด

Ctrl+R ปิด-เปิด การให้คะแนนการร้องเพลง
Ctrl+X เรียกใช้งานหน้าจอ Sound Fx แบบกราฟฟิกส์โปร่งใส
Shift+F7 ในการหยุดเล่นเสียง SoundFx

Ctrl+E ปิด-เปิด คิวเพลงของหน้าจอที่สอง
Ctrl+R ปิด-เปิด การแสดงการค้นหาและคิวเพลงแบบสองหน้าจอ

Ctrl+V การปรับค่าความดังต่าง ๆ
Shift+Back Space การ ปิด-เสียงเสียงทั้งหมด เฉพาะโปรแกรม Xtreme
Shift+ลูกศรขึ้นลง  ปรับ เพิ่ม-ลด ความดังของเสียงเพลง
Ctrl+Alt+Backspace :Reset เสียง SoundFont ใหม่
Ctrl+Backspace :Reset MIDI ใหม่

Ctrl+J ปิดเปิด Hihat Intro สำหรับการเล่นกลองสดทับลาย
TAB การสลับหน้าจอการใช้งานตั้งค่าเมดเล่ย์ระบบสองหน้าจอ
Ctrl+B ที่คิวเพลงเพื่อแทรกคิวการหยุดเพลง
Ctrl+K ปิด-เปิด การใช้งานเพลงบรรเลง
Alt+I : เสียง Tom High
Alt+O : เสียง Tom Mid
Alt+; : เสียง Tom Low
Alt+. : เสียง Bongo High อยู่ด้านซ้าย
Alt+/ : เสียง Bongo Low อยู่ด้านขวา

Ctrl+1 ลูกส่งและจังหวะ 1
Ctrl+2 ลูกส่งและจังหวะ  2
Ctrl+3 ลูกส่งและจังหวะ 3
Ctrl+4 ลูกส่งและจังหวะ 4
Ctrl+5 ลูกส่งและจังหวะ 5
Ctrl+6 ลูกส่งและจังหวะ 6
Ctrl+7 ลูกส่งและจังหวะ 7
Ctrl+8 ลูกส่งและจังหวะ 8

Ctrl+Shift+1 ลูกส่งและจังหวะ 101
Ctrl+Shift+2 ลูกส่งและจังหวะ 102
Ctrl+Shift+3 ลูกส่งและจังหวะ 103
Ctrl+Shift+4 ลูกส่งและจังหวะ 104
Ctrl+Shift+5 ลูกส่งและจังหวะ 105
Ctrl+Shift+6 ลูกส่งและจังหวะ 106

Alt+Shift+1 ลูกส่งและจังหวะ 111
Alt+Shift+2 ลูกส่งและจังหวะ 112
Alt+Shift+3 ลูกส่งและจังหวะ 113
Alt+Shift+4 ลูกส่งและจังหวะ 114
Alt+Shift+5 ลูกส่งและจังหวะ 115
Alt+Shift+6 ลูกส่งและจังหวะ 116
Alt+Shift+7 ลูกส่งและจังหวะ 117
Alt+Shift+8 ลูกส่งและจังหวะ 118

Ctrl+Space Bar ใช้งานหน้าจออีเลคโทน

คีย์ลัดโปรแกรม eXtreme Karaoke

F1 เพลงกำลังเล่น เล่นจังหวะเดิมของเพลง
F2 เพลงกำลังเล่น เล่นจังหวะที่เลือก
F3 เพลงกำลังเล่น โซโล่จังหวะ 1 ห้อง
F4 เพลงกำลังเล่น เมดเล่ย์แบบตั้งค่าเอง / ดูรูปแบบของจังหวะ
F5 เพลงกำลังเล่น เล่นเพลงในคิว
F6 เพลงกำลังเล่น หยุดเล่นชั่วคราว / เล่นต่อ
F7 เพลงกำลังเล่น หยุดเล่นเพลง
F8 เพลงกำลังเล่น ถอยหลัง 1 ห้อง
F9 เพลงกำลังเล่น เดินหน้า 1 ห้อง
F10 ที่หน้าจอโปรแกรม เปิด-ปิดฟังก์ชั่นการบันทึกเสียง
F11 ที่หน้าจอโปรแกรม ปรับระดับเสียงที่ออกลำโพง
F12 ที่หน้าจอโปรแกรม ปรับค่าการซ้อนภาพหรือสีพื้นจอโปรแกรม
 
Insert ค้นหาเพลงที่จะเล่น เพิ่มระดับคีย์เพลง
Insert ในคิวเพลง แทรกเพลงที่อยู่ในคิว
Delete ค้นหาเพลงที่จะเล่น ลดระดับคีย์เพลง
Delete ในคิวเพลง ลบเพลงที่อยู่ในคิว
Home เพลงกำลังเล่น เริ่มต้นเล่นซ้ำเพลงเดิม
End เพลงกำลังเล่น ยกเลิกเพลที่กำลังเล่น
PageUp เพลงกำลังเล่น เพิ่มความเร็วของจังหวะ
PageDown เพลงกำลังเล่น ลดความเร็วของจังหวะ
Spacebar เพลงกำลังเล่น เปิด ปิดเสียงของเครื่องดนตรี
Tab เพลงกำลังเล่น เลื่อนตำแหน่งของเพลงไปที่ ....
*  Melody : On/Off เปิด ปิดเสียงเมโลดี้
+ (เครื่องหมายบวก) ที่หน้าค้นหาเพลง แทรกเพลงที่ตำแหน่งแถบสีในคิวเพลง
Backspace [NB] Melody : On/Off เปิด ปิดเสียงเมโลดี้
PageUp-PageDown ที่หน้าจอการการป้อนค่าความเร็ว เพิ่ม-ลดความเร็ว (Tempo)
 ความเร็ว Auto Medley
Pause/Break ในคิวเพลง ตั้งค่าให้หยุดเพลงเมื่อเล่นถึงเพลงที่กำหนด
 
 
Ctrl เพิ่มการเลือกตั้งค่าแยกเสียงมิดิ เลือกเพิ่ม
Ctrl+Delete ค้นหาเพลงที่จะเล่น ลบเพลงซ้ำออกจากฐานข้อมูล
Ctrl+* เพลงกำลังเล่น เดี๋ยวกลอง / กลองปกติ
Ctrl+F6 เพลงกำลังเล่น หยุดการปาดเนื่อร้อง / เริ่มปาดเนื่อร้อง
Ctrl+End เพลงกำลังเล่น เมื่อจบเพลงที่เล่น แล้วต่อด้วยเดี่ยวกลอง
Ctrl+F4 ค้นหาเพลงที่จะเล่น ตั้งค่าเริ่มการเล่นเมดเล่ย์อัตโนมัติ
Ctrl+[ Medley : On ตั้งค่าเริ่มการเล่นเมดเล่ย์อัตโนมัติ
Ctrl+] Medley : Off ยกเลิกการเล่นเมดเล่ย์แบบอัตโนมัติ
Ctrl+A ที่หน้าจอโปรแกรม เลือกการใช้งานเสียงดนตรีสด(XMKL)หรือมิดิ(MIDI)
Ctrl+C ที่หน้าจอโปรแกรม โชว์คอร์ด ( Cord )
Ctrl+F ที่หน้าจอโปรแกรม เปิดหน้าต่างโหลดซาวด์ฟ้อนท์
Ctrl+L ที่หน้าจอโปรแกรม เปิดหน้าต่าง Light Controller
Ctrl+M ที่หน้าจอโปรแกรม ยุบ - ขยายหน้าต่างโปรแกรม (Minimize - Maximize)
Ctrl+O ในคิวเพลง แสดงรายการเพลงใน PlayLists
Ctrl+S ในคิวเพลง บันทึกรายการเพลงใน PlayLists
Ctrl+Back Space ในคิวเพลง ล้างรายการเพลงในคิวเพลง
Ctrl+Delete ในคิวเพลง ล้างรายการเพลงในคิวเพลง
Ctrl+Backspace ที่หน้าจอโปรแกรม MIDI RESET
Ctrl+Insert ที่หน้าจอโปรแกรม เปิดหน้าต่าง Song File
Ctrl+Spacebar Electone mode เล่นในโหมดอีเลคโทน
Ctrl+ลูกศรขึ้น ที่หน้าจอโปรแกรม เปิด-ปิด Midi Mixer
Ctrl+ลูกศรลง ที่หน้าจอโปรแกรม เปิด-ปิด eXtreme Mixer
Esc Electone mode ออกจากโหมดอีเลคโทน
Esc หน้าจอ Event List ปิดหน้าจอ Event List
 
Shift เพิ่มการเลือกตั้งค่าแยกเสียงมิดิ เลือกเป็นแถบ
Shift+PageUp ที่หน้าจอโปรแกรม ใส่ค่าความเร็วของจังหวะเป็นตัวเลข
 
\ (blackslash) เพลงกำลังเล่น ดูรายละเอียดชื่อเพลงที่กำลังเล่น
\ (blackslash) ในคิวเพลง ตั้งค่า Key>Tempo>Start>Stop
 
Alt+Spacebar Rhythm : On/Off จบเพลงที่เล่น แล้วต่อด้วยเดี่ยวกลองอีก 20 ห้อง
Alt+End Ending : On/Off หยุดเล่นเพลงในคิวเมื่อเล่นเพลงนี้จบ
Pause/Brake Ending : On/Off หยุดเล่นเพลงในคิวเมื่อเล่นเพลงนี้จบ
Alt+Backspace ที่หน้าจอโปรแกรม NOTE RESET
Alt+Insert ที่หน้าจอโปรแกรม เปิดหน้าต่าง Song Play List
Alt+Insert [NB] ที่หน้าค้นหาเพลง แทรกเพลงที่ตำแหน่งแถบสีในคิวเพลง
 
Alt+F4  ออกจากโปรแกรม 

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า