แก้ปัญหาคาราโอเกะ eXtreme Karaoke 2017

eXtreme Karaoke 2017 ภาษาต่างดาว
แก้ปัญหาคาราโอเกะ eXtreme Karaoke 2017 
ปัญหาที่พบ

1. โปรแกรมเป็นภาษาต่างดาว แก้ไขโดยการนำ font ไปติดตั้ง โหลด font คลิก
2. เสียงไม่มีเสียงไม่ออก ลง soundfont คลิก
3. นอกเหนือจากนี้ลอง ลบแล้วแตกไฟล์ใหม่ดูครับ
4. ถ้ามีแจ้งให้ปิดโปรแกรม block โฆษณา ลิงค์
5. ถ้าเสียงไม่มีให้ไปที่ คลิกขวาหน้าจอโปรแกรม > เลือกมิดิขาออก [ลองเลือกตัวใดตัวหนึ่งดู]
6. ถ้าเสียงไม่ออกอีกให้ลองเพิ่ม soundfont ดู

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า