[บทความ] Excel ปริ้นไม่ได้

Excel 2010 ปริ้นไม่ได้ Excel 2013
[บทความ] Excel ปริ้นไม่ได้ หรือปัญหาอื่น 
แต่ Word Power Point ใช้ได้ปกติ

ปัญหาคือ 

1. ปริ้นไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็น 2010-2013
วิธีแก้ไข คือ เปลี่ยนเวอร์ชั่น เช่น ใช้ 2010 เปลี่ยน เป็น 2013 หรือ 2007
[หมายเหตุ ปัญหานี้มักเกินกับเครื่องเก่าๆ ลงวินโดว์แล้วก็ไม่หายเหมือนเดินน่ะครับ]

2. ปรับหน้ากระดาษไม่ได้ [ตัวนี้อาจเกิดจากการอัปเดตวินโดว์ ]
วิธีแก้ไข คือ ลงวินโดว์ใหม่ หรือ เปลี่ยนเวอร์ชั่น ต้องเก่ากว่าเดิมน่ะครับหรือหรือลองใหม่กว่าเดิมดู เช่น ใช้ 2010 เปลี่ยน เป็น 2013 หรือ 2007

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า