Microsoft Office 2016 for Mac 15.34.0 VL + Part ถาวรฟรี

Microsoft Office 2016 for Mac


Microsoft Office 2016 for Mac 15.34.0 VL + Part ถาวรฟรี 
3.46 GB ลงแล้วใช้งานได้เลยไม่ต้อง ActivatedWord
สร้าง ปรับแต่ง และแชร์เอกสารที่สวยงามและดูเป็นมืออาชีพของคุณ

เครื่องมือสำหรับการเขียนและการรีวิวร่วมกันใน Word ทำให้การสร้างเอกสารที่สวยงามเป็นเรื่องง่าย บานหน้าต่างข้อมูลเชิงลึก แบบใหม่แสดงข้อมูลบริบทที่เกี่ยวข้องจากเว็บภายใน Word

แท็บ ออกแบบ ช่วยให้คุณสามารถจัดการเค้าโครง สี และฟอนต์ได้ทั่วทั้งเอกสารของคุณ

ทำงานให้เสร็จได้มากขึ้นด้วยการทำงานร่วมกันโดยใช้เครื่องมือที่ติดตั้งไว้ภายในอยู่แล้วเพื่อแชร์และรีวิวเอกสาร บุคคลหลายคนสามารถทำงานร่วมกันบนเอกสารได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้ข้อคิดเห็นแบบเธรดเพื่อสร้างการสนทนาได้โดยตรงถัดจากข้อความที่เกี่ยวข้องExcel

วิเคราะห์และแสดงตัวเลขเป็นภาพด้วยวิธีใหม่ๆ

Excel for Mac เวอร์ชันใหม่ ทำให้คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลขเป็นข้อมูลเชิงลึกได้ แป้นพิมพ์ลัดที่คุณคุ้นเคยและรายการข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง เช่น ตัวสร้างสูตรและการทำให้สมบูรณ์อัตโนมัติแบบทันที จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ Excel จะช่วยคุณแสดงข้อมูลเป็นภาพโดยการแนะนำแผนภูมิที่ดีที่สุดและเหมาะที่สุดสำหรับตัวเลขของคุณ และคุณจะสามารถดูการแสดงตัวอย่างของตัวเลือกต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตัวแบ่งส่วนข้อมูลแบบใหม่ใน PivotTable ช่วยให้คุณค้นหารูปแบบในข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้


PowerPoint
สร้างงานนำเสนอมัลติมีเดีย และนำเสนอแนวคิดของคุณด้วยความมั่นใจ

เริ่มสร้างงานนำเสนอถัดไปด้วยความมั่นใจอย่างเต็มที่ มุมมองของผู้นำเสนอ แบบใหม่ใน Presenter แสดงสไลด์ปัจจุบัน สไลด์ถัดไป บันทึกย่อของผู้บรรยาย และตัวจับเวลาบน Mac ของคุณ โดยจะแสดงเฉพาะงานนำเสนอบนจอโปรเจ็คเตอร์ขนาดใหญ่สำหรับผู้ฟังของคุณเท่านั้น

บานหน้าต่าง ภาพเคลื่อนไหว จะช่วยคุณออกแบบและปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวของคุณ และปรับปรุงการเปลี่ยนสไลด์ เพื่อให้แน่ใจว่างานนำเสนอเวอร์ชันสมบูรณ์ของคุณสวยงามแบบมืออาชีพ

แชร์งานนำเสนอของคุณได้อย่างง่ายดาย และเชิญบุคคลอื่นให้มาทำงานพร้อมกันบนงานนำเสนอเดียวกัน

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า