ชีวิตเร็วขึ้นแน่นอนเมื่อใช้ Shortcut ของ Chrome

ผลการค้นหารูปภาพ
ชีวิตเร็วขึ้นแน่นอนเมื่อใช้ Shortcut ของ Chrome
Shortcut ผลลัพธ์
Ctrl+N เปิดหน้าต่างใหม่
Ctrl+T เปิดแท็ปใหม่
Ctrl+Shift+N เปิดหน้าต่างใหม่ (โหมดไม่ระบุตัวตน)
Ctrl+Shift+T เปิดแท็ปที่เพิ่งปิดไป
Ctrl+Tab เปิดแท็ปทางขวา
Ctrl+Shift+Tab เปิดแท็ปทางซ้าย
Ctrl+1 จนถึง Ctrl+9 ข้ามไปเปิดหน้านั้นๆ
Ctrl+W ปิดแท็ปปัจจุบัน
Ctrl+Shift+W ปิดทุกแท็ปและปิดบราวเซอร์
Alt+F4 ปิดหน้าต่างปัจจุบัน
 Home เลื่อนขึ้นไปด้านบนสุด
 End เลื่อนขึ้นไปล่างบนสุด
 Shift + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ เลื่อนไปตามแนวนอน (อาจจะเห็นได้เฉพาะเวลาซูม)
Ctrl + เลื่อนลูกกลิ้งเมาส์ขึ้น / ลง ซูมเข้า / ซูมออก
 Alt + Home เปิดหน้าแรก (หน้าโฮม) ในแท็ปปัจจุบัน
Ctrl + D สร้างหน้านั้นเป็นบุ๊คมาร์ค
 Ctrl + R หรือ F5 โหลดหน้านั้นใหม่
0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า