Chrome จะมีตัวบล็อคโฆษณาแล้ว เริ่มช่วงต้นปี 2018

Google Chrome for Android Icon 2016
ต้านกระแสไม่ไหว Chrome จะมีตัวบล็อคโฆษณาแล้ว 
เริ่มช่วงต้นปี 2018

   กูเกิลต้านกระแสไม่ไหว ประกาศเพิ่มตัวบล็อคโฆษณาลงใน Chrome โดยจะเริ่มมีผลช่วงต้นปี 2018
ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดของตัวบล็อคโฆษณามากนัก โดยกูเกิลบอกเพียงว่าจะบล็อคโฆษณาที่ไม่ผ่านเกณฑ์ Better Ads Standards ของกลุ่ม Coalition for Better Ads ที่กูเกิลและเฟซบุ๊กร่วมก่อตั้ง การบล็อค    โฆษณาจะมีผลกับโฆษณาที่ยิงผ่านเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลเองด้วย หากโฆษณาไม่ผ่านตามมาตรฐานดังกล่าว
    เราอาจมองว่า นโยบายการใส่ตัวบล็อคโฆษณาของ Chrome จะช่วยลดความรำคาญของผู้ใช้ได้บางส่วน และไม่ต้องใช้ตัวบล็อคโฆษณาอื่น (เช่น AdBlock Plus) ที่อาจปิดกั้นโฆษณาทั้งหมดออกไป

ที่มา Google


ตัวอย่างโฆษณาที่ Coalition for Better Ads แนะนำว่าไม่ควรทำ
No Description
0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า