YouTube มีผู้ใช้งานถึง 1.5 พันล้านคนต่อเดือนแล้ว


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ youtube logo


Node Thumbnail
YouTube อัพเดตตัวเลขผู้ใช้งานล่าสุด ระบุว่ามีผู้ใช้ YouTube เป็นประจำทุกเดือนแบบล็อกอิน 1,500 ล้านคน ซึ่งแปลว่าถ้ารวมผู้ใช้ที่ไม่ล็อกอินก็น่าจะสูงกว่านี้อีก
ครั้งสุดท้ายที่ YouTube เปิดเผยตัวเลขนี้คือปี 2013 โดยบอกว่ามีผู้ใช้ทั้งหมด 1,000 ล้านคน (รวมทั้งล็อกอินและไม่ล็อกอิน)
สถิติที่น่าสนใจอีกอย่างคือผู้ใช้ที่ล็อกอิน ชมวิดีโอเฉลี่ย มากกว่า 1 ชั่วโมงต่อวันบนมือถือ ซึ่งสะท้อนพฤติกรรมการดู YouTube ปัจจุบันได้ดี
ที่มา: TechCrunch
alt="YouTube"

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า