Microsoft เริ่มแจ้งเตือนผู้ใช้ Windows 10 รุ่นแรกให้ติดตั้ง Creators Update แล้ว

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ windows 10 creators update
Microsoft เริ่มแจ้งเตือนผู้ใช้ Windows 10 รุ่นแรกให้ติดตั้ง Creators Update แล้ว
Microsoft จะเริ่มแจ้งเตือนผู้ใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1507 ซึ่งเป็น Windows 10 เวอร์ชันแรก โดยส่งการแจ้งเตือนเพื่อให้ผู้ใช้อัพเดตเป็นรุ่นล่าสุดหรือ Windows 10 Creators Update เนื่องจากเวอร์ชัน 1507 หมดเขตการสนับสนุนและไม่ได้รับการอัพเดตความปลอดภัยแบบรายเดือนอีกแล้ว
ปัจจุบัน Microsoft จะให้ผู้ใช้ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก่อนติดตั้ง Creators Update ซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ใช้ยังไม่ได้รับการอัพเดต ในสัปดาห์นี้ Microsoft จะเริ่มเตือนแจ้งผู้ใช้โดยจะแสดงหน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวขึ้นมา แต่ถ้าผู้ใช้ยังไม่พร้อมสามารถกดข้ามไปก่อนได้
ที่มา - WindowsEngadget
No Description

จาก Blognone

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า