Nero Express 8 + key ถาวรแท้ 2020 [สอนติดตั้ง] ดาวน์โหลด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Nero Express 8


Nero Express 8 + key ถาวร โปรแกรมสร้างข้อมูล CD/DVD 25 MB

Nero 8 เป็นโปรแกรมสำหรับเขียนหรือไรท์แผ่น ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูล ภาพ เสียง วิดีโอ หรือการสำรองข้อมูล ซึ่ง Nero 8 ได้รวมเอาไว้มากกว่า 16 โปรแกรมรวมอยู่ในชุด Nero 8 นี้ โดย Nero นั้นมีเทคโนโลยีที่ช่วยในการอ่านและเขียนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทำให้ไรท์ข้อมูลลงแผ่น CD/DVD ได้เป็นอย่างดี โดยไม่เกิดความเสียหายในขั้นตอนการ Burn ข้อมูล สามารถสร้างหน้าปก CD/DVD ในรูปแบบที่เราต้องการ ซึ่งสามารถเข้าใช้งานคุณสมบัติต่างเหล่านี้ได้โดยผ่านได้ผ่าน Nero StartSmart ซึ่งเป็นศูนย์กลางฟังก์ชันทั้งหมด ถึงแม้ว่าปัจจุบัน Nero จะได้ออกเวอร์ชั่นล่าสุดมาคือ 2016 แต่จากสถิติพบว่า ผู้ใช้ส่วนมากยังคงใช้ Nero 8 อยู่ เพราะใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และไม่กินเนื้อที่มากเกินไป สำหรับท่านใดที่กำลังหา Nero 8 ตัวล่าสุดอยู่ ดาวน์โหลดไปใช้กันได้เลยครับNero Express

สอนติดตั้ง


 


ใหม่กว่า เก่ากว่า