ดาวน์โหลด Nero 7.10 ภาษาไทย โปรแกรมเขียนข้อมูล ถาวร Key ล่าสุด

Image result for nero 7
ดาวน์โหลด Nero 7.10 โปรแกรมไรท์ข้อมูล ถาวร Key ล่าสุด

Nero โปรแกรมเขียนแผ่น CD/DVD ที่สุดยอดที่สุดในยุคสมัยนี้Nero สำหรับทำการสำเฝ้ารองข้อมูลเก็บไว์ในแผ่น CD สำหรับป้องกันการสูญเสียข้อมูลก็ได้ อีกทั้งยังสามารถที่ก็จะใช้Nero 7 คือโปรแกรมที่ไว้เพื่อเล่นไฟล์มัลติมเสุดยอดยแทนโปรแกรมเล่นไฟล์บันเทิงได้ อีกด้วย เช่นการใช้โปรแกรม Nero Show Time เปิดหนังเปิดเพลงซึ่งมันก็จะมีมาให้ใน Nero ทุกเวอร์ชันประกอบไปถึงใน Nero 7 ด้วยเช่นกัน โดยเธอสมบัติของ Nero Show Time ใช้ดูหนัง ได้ยินเพลง เปิดไฟล์มัลติมีเดีๆยได้แทบทุกนามสกุล 

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า