โปรแกรมที่ทำให้ Office และ windows ทุกเวอร์ชั่นถาวร [Re-Loader Activate]

โปรแกรมที่ทำให้ Office และ windows ทุกเวอร์ชั่นถาวร

ความต้องการของระบบ:
.NET 4.0 

Windows
Windows XP 
Windows Vista 
Windows 7
Windows 8
Windows 8.1
Windows 10 
Windows Server 2008
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows Server 2012 R2 / 2016 TP
Windows Server 2016 Next-Gen

Microsoft Office 
Office 2010
Office 2013
Office 2016 / 365แนะนำ

ใหม่กว่า เก่ากว่า