Infix PDF Editor Pro 7.6.3 โปรแกรมแก้ไข อ่านไฟล์ PDF ถาวร

     Infix PDF Editor Pro - โปรแกรมที่มีประโยชน์ที่มีฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายมากออกแบบมาเพื่อเปิดแก้ไขและบันทึกไฟล์ในรูปแบบ PDF ในบรรดาคุณสมบัติหลักของโปรแกรมที่นอกเหนือไปจากการกำหนดมาตรฐานร่วมกันแก้ไขข้อความทั้งหมดมีดังต่อไปนี้: ความสามารถในการทำงานร่วมกับกราฟิกใส่ชิ้นส่วนของเอกสาร PDF อื่น ๆ ผสานเอกสารเป็นหนึ่งในหลายค้นหาและแทนที่ข้อความในเอกสารหลาย, การตัดทอนข้อความและอื่น ๆ อีกมากมาย

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:
Windows XP SP3 

Windows 7 SP1 
Windows 7 SP1 32 bit 64 bit 
Windows 8.1 32 bit  64 bit 
Windows 10 32 bit 64 bit 

วิธีติดตั้ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า