ความเร็วเน็ตไทยปี 2017 และลาวเป็นประเทศที่เน็ตเร็วขึ้นที่สุด

Image result for ookla logo
ความเร็วเน็ตไทยปี 2017 ช้าลงกว่าเดิม 19.7%, ลาวเป็นประเทศที่เน็ตเร็วขึ้นที่สุด
Speedtest.net ออกรายงานรวบรวมสถิติความเร็วอินเทอร์เน็ตทั่วโลกประจำปี 2017 ภาพรวมคือ ความเร็วอินเทอร์เน็ตเฉลี่ยทั่วโลก (ฝั่งดาวน์โหลด) เพิ่มขึ้นจากเดิมเฉลี่ย 30% จากปี 2016 โดยความเร็วเน็ตมือถือเฉลี่ยที่ 20.28 Mbps ส่วนอินเทอร์เน็ตมีสาย (fixed broadband) เฉลี่ยที่ 40.11 Mbps
ในกลุ่มของเน็ตมือถือ ประเทศที่พัฒนาแบบก้าวกระโดดคือ "ลาว" ที่ความเร็วเฉลี่ย 13.77 Mbps หรือเพิ่มขึ้นถึง 249.5% จากปีก่อน ตามด้วยเวียดนาม ความเร็วเฉลี่ย 19.54 Mbps เพิ่มขึ้น 188.7% จากปีก่อน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในประเทศไทยนั้นกลับกัน ความเร็วเฉลี่ยเน็ตมือถือไทยอยู่ที่ 13.38 Mbps ลดลง 19.7% จากปีก่อน
ประเทศที่เน็ตมือถือเร็วที่สุดในโลกคือ นอร์เวย์ เฉลี่ย 62.66Mbps (ไทยอยู่อันดับ 87 ที่ 13.38 Mbps) ส่วนประเทศที่เน็ตมีสายเร็วที่สุดคือ สิงคโปร์ เฉลี่ย 153.85 Mbps (ไทยอยู่อันดับ 39 ที่ 38.14 Mbps)
อันดับทั้งหมดดูได้จาก Speedtest Global Index
ที่มา - Speedtest.net , BN
No Description
No Description

0/

โปรแกรมดาวน์โหลดไม่ได้แจ้ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า