KMSpico v11.2 โปรแกรมที่ทำให้ Windows และ Office ถาวร KMSpico 2019

Image result for KMSpico v10


KMSpico เป็นโปรแกรมที่ทำให้ Windows และ Office ถาวรหรือเปิดใช้งานที่คล่องแคล่วของ KMS 180 โดยอัตโนมัติ KMSPico เปิดใช้งานการเปิดใช้รหัสผ่าน: เปิดใช้งาน Windows 7/8 / 8.1 / 10/2012 / 2012R2 แล้วเปิดใช้งานและเปิดใช้งาน Office 2010/2013/2016

ความต้องการของระบบ : .NET 4.0 หรือ Windows 8 / 8.1 / 2012 / R2

สามารถเปิดใช้งาน:
- Windows Vista Business / N / Enterprise / N
- Windows 7 Professional / N / Enterprise / N
- Windows 8 / 8.1
- Windows 10 ทั้งหมด
- Office 2010/2013/2016
- Windows Server 2008 / Standard / Datacenter / Enterprise / 2008R2 / Standard / Datacenter / Enterprise /
- Windows Server 2012 / Standard / Datacenter / 2012R2 / Standard / Datacenter
- Windows Server 2016
KMSpico Activate windows 10 
KMSpico Activate office 2016


ใหม่กว่า เก่ากว่า