รวมโปรแกรม Activation Windows 7-8-10 [2019] ทุกโปรแกรม ล่าสุด ไฟล์เดียว 314 MB

โปรแกรม activate windows 10 7 8.1

Activation Windows ประกอบด้วยโปรแกรมดังนี้


- Office 2013-2016 C2R (New) 

- Office 2013-2016 C2R License v1.04 (New) 

- Garbage Collector v1.3.4 (New) 

- PIDKey v2.1.2.1017 
- MSActBackUp v1.2.3 
- Microsoft Product Keys 2.6.3 
- Re-Loader Activator 3.0 Beta 3 
- the KMS the Tools 8/7/2018 by Ratiborus (New) 
- KMSAuto Lite 1.3.4 
- KMSAuto Net 2016 1.5.3 
- KMSmicro WO w7 v1.0.1 
- KMSpico 10.2.0 of Final 
- SuperMini_KMS 
- AACT v3.8.4 (New) 
- AACT the Network 1.0.1 (New) 
- the Windows 7 Loader eXtremev3.503 
- Re-Loader Activator 2.6 Final 
- Microsoft Toolkit 2.6.2 
- ODIN 1.3.7 by secr9tos 
- GUI MBR SLIC Loader 0.621 v1.2 
- Windows Loader v2.2 
- WindSLIC-UEFI-SLIC-injector 
- SLIC 2.1 BINS 
- FAQ for creating the firmware 
- SLIC_ToolKit_V3.2 
- Programs for the firmware 
- Reset of the trial period (rearm) 
- Three-component activationวิธีการใช้งาน
1.แตกไฟล์ที่โหลดไป
2.เปิดใช้งานโปรแกรมจากไฟล์ autorun
3.เมื่อเลือกโปรแกรมจะเด้งที่โฟลเดอร์โปรแกรมนั้นก็เปิดโปรแกรมใช้ได้เลย
(การเก็บไฟล์ลักษณะนี้ควรเก็บไว้เป็นไฟล์ ZIP หรือ WinRAR)ใหม่กว่า เก่ากว่า