Scanitto Pro 3.19 [Full] ถาวร โปรแกรมสแกนที่ดีที่สุด

Scanitto Pro 3.19 [Full] ถาวร โปรแกรมสแกนที่ดีที่สุด


Scanitto Pro เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายและรวดเร็วไม่มากจนเกินไปโดยไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์สแกน ปรับพารามิเตอร์สแกนทำสำเนาของเอกสารในคลิกเดียวและบันทึกเอกสาร PDF และ TIFF ไฟล์หลายหน้า - นี่คือสิ่งที่คุณต้องการในมืออย่างต่อเนื่องผู้ใช้สแกนเนอร์!

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:
- Windows XP 

- Windows 7 
- Windows 8.1 
- Windows 10 


ใหม่กว่า เก่ากว่า