WinSnap 5.2.7 ล่าสุด ถาวร

WinSnap ช่วยให้คุณสามารถใช้หน้าจอของหน้าจอและแก้ไขภาพที่เกิดขึ้น WinSnap สามารถจับภาพหน้าจอของหน้าต่างที่ไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ได้มีรูปร่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถแก้ไขข้อบกพร่องในกราฟิกได้โดยอัตโนมัติใช้เงาบันทึกผลในรูปแบบกราฟิกมากที่สุด

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน Windows XP SP3 Windows 7 SP1 Windows 7 SP1 32 บิต 32 บิต 64 บิต Windows 8.1 Windows แบบ 32 บิต 8.1 บิต 64 บิตWindows 10 32 บิต Windows 10 64 บิต

0/

ใหม่กว่า เก่ากว่า