โหลด Business Spreadsheets Excel Templates Pack [Full] โปรแกรมสร้างตารางส่วนเสริม Excel ถาวร 2 MB

Business Spreadsheets Excel Templates Pack นอนน้อยโปรแกรมฟรี
Business Spreadsheets Excel Templates Pack [Full] โปรแกรมสร้างตารางส่วนเสริม Excel ถาวร 2 MB

Business Spreadsheets Excel Templates Pack แม่แบบ Excel ด้วยสเปรดชีตธุรกิจสเปรดชีตเป็นโซลูชัน Excel ที่ขับเคลื่อนด้วย VBA สำหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและการจัดการกระบวนการ โซลูชั่นนี้ออกแบบมาเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตได้โดยมีฟังก์ชันการทำงานเต็มรูปแบบสำหรับโครงการระยะสั้นและสามารถใช้งานได้โดยอิสระเพื่อการศึกษา

คุณสมบัติ:
โซลูชั่น Excel ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจงและคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพและถูกต้อง เทมเพลตให้ผลการวิเคราะห์เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางธุรกิจและสามารถประหยัดเวลาและทรัพยากรได้มาก

- โซลูชันที่ยืดหยุ่นและขยายได้สามารถใช้กับสถานการณ์ทางธุรกิจแบบเรียบง่ายและซับซ้อน
- แอปพลิเคชันสเปรดชีตที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพใช้งานง่ายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและง่ายต่อการตีความ
- เทมเพลตที่สร้างประโยชน์อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสามารถช่วยประหยัดเวลาในการพัฒนาและค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาได้มาก

ความเข้ากันได้และการแบ่งปัน
แม่แบบ Excel ทั้งหมดทำงานร่วมกับ Microsoft Excel 97 หรือสูงกว่ารวมทั้ง Excel 2016 สำหรับ Windows และ Mac เป็นโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจที่ใช้สเปรดชีตที่ทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้

โซลูชันการดาวน์โหลดเป็นเทมเพลตทั่วไปที่สามารถใช้และกำหนดค่าตามความต้องการทางธุรกิจได้ คุณสามารถแจกจ่ายสเปรดชีตด้วยการวิเคราะห์และการวิเคราะห์รายงานที่แจกจ่ายได้อย่างอิสระแก่ผู้ใช้ปลายทางและผู้สนใจโดยไม่มีข้อ จำกัด ฟังก์ชันการส่งออกเพิ่มเติมช่วยให้สามารถสร้างผลลัพธ์เป็นไฟล์สมุดงาน Excel แบบคงที่พร้อมด้วยการรายงานอย่างมืออาชีพสำหรับการเผยแพร่
ไฮไลท์
  • ปรับแต่งการจัดรูปแบบเพื่อให้ตรงกับการสร้างแบรนด์ของคุณ
  • พิมพ์เอกสารโดยไม่มีการสร้างแบรนด์ Vertex42 (โลโก้ Vertex42 และการอ้างแหล่งที่มาอยู่นอกพื้นที่พิมพ์)
  • ตรวจสอบการคำนวณในสเปรดชีต - ไฟล์ Excel ไม่ถูกล็อค
  • ปรับแต่งและเพิ่มการคำนวณของคุณเอง


ใหม่กว่า เก่ากว่า