Studio One 4 Professional 4 [Full] โปรแกรมด้านเสียงระดับมือชีพ 100 MB

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Studio One 4 Professional 4 logo
Studio One 4 Professional 4 [Full] 
โปรแกรมด้านเสียงระดับมือชีพ 100 MB
     Studio One 4 คือการปรับปรุงที่สำคัญซึ่งรวมเอารูปแบบสตูดิโอบันทึกเสียงแบบดั้งเดิมที่ดีที่สุดเข้ากับวิธีการที่ทันสมัยในการสร้างเพลงแนวตีและร่อง ด้วยเครื่องมือที่มีความยืดหยุ่นที่ออกแบบมาสำหรับนักดนตรีที่สร้างสรรค์สตูดิโอ One 4 ไม่ได้กำหนดวิธีการทำงานของคุณ คุณสามารถทำงานได้ดีขึ้นเร็วขึ้น
    แทร็กคอร์ดใหม่ที่มีการแก้ไขฮาร์มอนิกช่วยให้ต้นแบบเพลงง่ายต่อการใช้งานเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแบบยืดหยุ่นการปรับเปลี่ยนคีย์และการทดแทนคอร์ดสำหรับข้อมูลโน้ตและเสียง โมดูลกลองผลกระทบได้รับการฟื้นฟูเป็น Impact XT ซึ่งคุณสามารถสร้างการเตรียมการได้อย่างสมบูรณ์ในสภาพแวดล้อมการผลิตที่มีการพัฒนาสูงและมีความซับซ้อน รูปแบบนำแนวคิดของการจัดลำดับขั้นตอนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วยวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับส่วนของกลองและเคาะ ตัวอย่างหนึ่ง XT จะเปลี่ยน Sample One ให้เป็นตัวอย่างที่แท้จริงซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลจากที่ใดก็ได้ภายในโปรแกรม แต่เป็นโรงไฟฟ้าสำหรับการหั่น, หั่นและการจัดเรียงลูปและการเต้น
    Studio One 4 ช่วยให้คุณสามารถสร้างเพลงตามข้อกำหนดของคุณ: สร้างโดยไม่ จำกัด ขอบเขตผลิตโดยไม่มีข้อ จำกัด


ใหม่กว่า เก่ากว่า