Adobe Indesign CS6 [Full] โปรแกรมสำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์ 961 MB

Adobe Indesign CS6 v2018 cc นอนน้อยโปรแกมฟรี

Adobe Indesign CS6 [Full] โปรแกรมสำหรับงานด้านสิ่งพิมพ์  961 MB

Adobe InDesign - โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับออกแบบแบ่งพับและจัดเตรียมวัสดุการพิมพ์สำหรับการพิมพ์ - โดยเฉพาะรุ่นที่มีหลายฉบับและซับซ้อน มันถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นโดย บริษัท อเมริกันของอะโดบี้

ใหม่กว่า เก่ากว่า