Adobe illustrator CC 2021 v25.4.1.498 [Full] ตัวเต็ม โปรแกรมด้านภาพระดับมืออาชีพ


Illustrator คือ โปรแกรมแนววาดภาพโครงร่างภาพบุคคลต่าง และเหมาะกับงานที่มีความละเอียดสูง เช่น ออกแบบป้ายใหญ่ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์  หรือแนวภาพ Vector เป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบ ได้หลากหลาย เช่น สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน: 64 bit

windows 7 SP 1
windows 8.1 
windows 10


ระบบปฏิบัติการ 
Windows 7 Service Pack 1
Windows 10 
( x64 เท่านั้น)
รหัสแตกไฟล์ : ifile

ใหม่กว่า เก่ากว่า