Adwcleaner 7.2.5 [Full] โปรแกรมป้องกันไวรัส ให้เครื่องคอมพิวเตอร์

Adwcleaner 7.2.5 [Full] โปรแกรมป้องกันไวรัส ให้เครื่องคอมพิวเตอร์

AdwCleaner เป็นโปรแกรมดูแลความปลอดภัยตัวเครื่องที่ใช้งานง่าย ให้คุณได้ลบโฆษณาอัตโนมัติทั้งยจากคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสามารถตรวจจับ กำจัดพวกโฆษณาอัตโนมัติทั้งหลาย รวมถึง PUP/LPI โปรแกรมที่เราไม่ต้องการ 
ใหม่กว่า เก่ากว่า