Connectify Hotspot 2018 [Full] โปรแกรมปล่อย Wifi วิธีติดตั้ง

Connectify Hotspot คุณสามารถแปลงพีซีของคุณให้กลายเป็นฮอตสปอต Wi-Fi จริงและแชร์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ของคุณกับ Wi-Fi กับเครื่องพีซีหรือโทรศัพท์มือถืออื่น ๆ ได้ ชมวิดีโอของเราและเรียนรู้ว่าเหตุใดผู้ใช้งานนับล้านทั่วโลกจึงรัก Connectify Hotspot!

ใหม่กว่า เก่ากว่า