RTX 2060 "มีประสิทธิภาพมากกว่า 1070 Ti" ราคาเพียง 11,xxx บาท

Nvidia ได้ประกาศเปิดตัว GeForce RTX 2060 ซึ่งมันดีกว่า GTX 1070 Ti และผลคะแนนเอาชนะ GTX 1060 ได้ประมาณ 40-60% ด้วยราคาเพียง $ 349 แต่เมื่อ Nvidia
ใหม่กว่า เก่ากว่า