KMS Offline Activate Windows และ Office ตัวใหม่ล่าสุดจาก RatiborusKMSOffline เป็นโปรแกรมเปิดใช้งานนผลิตภัณฑ์ล่าสุดของทาง Ratiborus ซึ่งเป็๋นผู้พัฒนาในดานนี้โดยเฉพาะโปรแกรมตัวนี้มีชื่อว่า KMSOffline สามารถเปิดใช้งาน Windows XP, Windows Vista, 7, Windows 8, 8.1, 10, Windows  2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, Office 2010/2013/2016
ส่วนเสริมที่ต้องการ : NET Framework 4.5.
การเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์สามารถทำได้ 2 แบบ 
- แบบ KMS-Service แบบติดตั้งบนเครื่อง
- แบบเปิดใชกงานผ่านเซิร์ฟเวอร์บนเครือข่าย
ผลการสแกน :
https://www.virustotal.com

สามารถเปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ได้ดังนี้ :
- Windows XP
- Windows Vista 
- Windows 7
- Windows 8, 8.1 , 10
- Windows  Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
- Office 2010/2013/2016/2019 
ใหม่กว่า เก่ากว่า