Readiris Corporate 17.3 [Full] โปรแกรมแปลงเอกสารให้เป็นตัวอักษรลงในไฟล์ ระดับมืออาชีพ [ติดตั้ง]


      Readiris 17 เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสามารถรวบรวมและแยกตัวอักษรหรือแก้ไขและใส่คำอธิบายสามารถป้องกันและเซ็นชื่อใน PDF ของคุณได้ นอกจากนี้ยังเป็นโซลูชันระดับโลกในการแก้ไขและแปลงเอกสารกระดาษทั้งหมดให้เป็นรูปแบบดิจิตอลที่หลากหลายและใช้งานง่ายเพียงไม่กี่คลิกพูดง่ายๆคือสามารถสแกนหนังสือแล้วออกมาเป็นตัวอักษรได้มีความแม่นย่ำสูง


คุณสมบัติของ Readiris Corporate 17.3
- แปลงเอกสารกระดาษ PDF และไฟล์รูปภาพอื่น ๆ เป็นเอกสารข้อความที่แก้ไขได้
- เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในรูปแบบ OCR
- สามารถทำเครื่องหมายระดับความแม่นยำคุณภาพของภาพที่ดีและการเปลี่ยน fecile เป็นโปรแกรมอื่น ๆ ได้อย่างชัดเจน
- สามารถแก้ไขข้อความที่ฝังอยู่ในภาพของคุณด้วย OCR
- สามารถแปลงหนังสือของคุณรวมถึงเอกสารอื่น ๆ ให้เป็นรูปแบบไฟล์ที่คุณต้องการได้
- ช่วยให้คุณแปลงเอกสารทั้งหมดเป็น PDF

ตารางเปรียบเทียบแต่ละรุ่นวิธีติดตั้ง  Readiris Corporate0/

โปรแกรมดาวน์โหลดไม่ได้แจ้ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า