ดาวน์โหลดฟรี NIUBI Partition Editor Technician Edition โปรแกรมจัดการ Disk

        NIUBI Partition Editor Technician Edition ออกแบบมาสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ รองรับ Windows Server 2019/2016/2012/2008/2003, Small Business Server 2011/2008/2003 และ Windows 10/8/7/Vista/XP (32 & 64 บิต) รองรับฮาร์ดดิสก์ภายใน/แบบถอดได้, VMware, Hyper-V และอาร์เรย์ RAID ฮาร์ดแวร์ทุกประเภท

NIUBI Partition Editor Technician Edition เป็นโปรแกรมจัดการไดร์ของผู้ใช้มีคุณสมบัติ ดังนี้
ปรับขนาดพาร์ติชั่นดิสก์
ย่อ ขยาย ย้าย และรวมพาร์ติชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่โดยไม่สูญเสียข้อมูล
การจัดการพาร์ทิชัน
สร้าง, ลบ, ฟอร์แมต, พาร์ติชั่น Explorer, เปลี่ยนชื่อพาร์ติชั่นและอักษรระบุไดรฟ์, ตั้งค่าพาร์ติชั่นที่ใช้งาน ฯลฯ
แปลงพาร์ติชั่นดิสก์
แปลงดิสก์ MBR เป็น GPT แปลงโลจิคัลพาร์ติชันจาก/เป็นหลัก แปลงพาร์ติชัน NTFS เป็น FAT32
แปลงฮาร์ดดิสก์สไตล์ MBR เป็น GPT
แปลงพาร์ติชัน NTFS เป็น FAT32
แปลงพาร์ติชันหลักเป็นตรรกะ
แปลงโลจิคัลพาร์ติชันเป็น Primary
ทั้งหมดด้วยการคลิกหลายครั้ง
โคลนและการย้ายเครื่อง
ย้าย OS ไปยังดิสก์ใหม่ โคลนทั้งดิสก์หรือพาร์ติชั่นเดียวเพื่อสำรองหรือย้ายข้อมูล
การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
การจัดเรียงพาร์ติชั่น, แก้ไขข้อผิดพลาดของระบบไฟล์, สแกนเซกเตอร์เสีย, เริ่มต้นดิสก์, ดูคุณสมบัติของดิสก์/พาร์ติชั่น ฯลฯ
ความปลอดภัยของข้อมูล
ซ่อนพาร์ติชั่น ตั้งค่าแอตทริบิวต์อ่านอย่างเดียวของดิสก์ ลบข้อมูลในดิสก์/พาร์ติชั่น/พื้นที่ที่ไม่ได้ถูกจัดสรร
รหัสแตกไฟล์ : nonnoifree

0/

โปรแกรมดาวน์โหลดไม่ได้แจ้ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า