[สอนใช้งาน] โปรแกรมติดตั้ง Microsoft Office 2013-2021 [C2R Install] ล่าสุด ออนไลน์ Microsoft Office 2021ภาษาไทย

โปรแกรมติดตั้ง Microsoft Office 2013-2021 ออนไลน์

C2R เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกลุ่ม Ratiborus เป็นโปรแกรมที่ติดตั้ง Microsoft Office 2013-2021 ล่าสุด Microsoft Office 2021 ที่รองรับภาษาไทย รูปแบบการทำงานของ C2R จะติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office แบบออนไลน์ ซึ่งตัวโปรแกรม C2R มีขนาดไฟล์แค่ 15 MB ซึ่งเป็นที่สะดวกของผู้ติดตั้งเอง C2R ยังสามารถดาวน์โหลดไฟล์เต็มของโปรแกรม Microsoft Office และเปิดใช้งาน Microsoft Office ได้อีกด้วย 
C2R มีโปรแกรมดังนี้
- Microsoft Office 2013 Microsoft Office 2016 Microsoft Office 2019 Microsoft Office 2021
- Microsoft Office Pro Plus,Microsoft Office Standard


Download C2R Install
วิธีติดตั้ง

0/

โปรแกรมดาวน์โหลดไม่ได้แจ้ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า