Secret Disk Professional 2021.07


Secret Disk สามารถสร้างดิสก์เพิ่มเติมบนพีซีของคุณ ซึ่งสามารถมองไม่เห็นและล็อคด้วยรหัสผ่านภายในหนึ่งวินาที คุณสามารถทำให้ไฟล์และโฟลเดอร์ส่วนตัวของคุณไม่ปรากฏและได้รับการป้องกัน คุณไม่จำเป็นต้องฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์ของคุณหรือทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับบูตเซกเตอร์ โปรแกรมของเราจะสร้างดิสก์ใหม่โดยอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว คุณสามารถซ่อนดิสก์นี้ รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมด และป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณสามารถจัดเก็บไฟล์และโฟลเดอร์บนดิสก์ได้ ดิสก์ลับทำงานเหมือนฮาร์ดดิสก์ปกติและเข้ากันได้กับโปรแกรมอื่น ๆ ที่คุณได้ติดตั้งไว้ คุณสามารถมีดิสก์ลับได้มากกว่าหนึ่งดิสก์ และคุณยังสามารถเลือกอักษรระบุดิสก์ได้อีกด้วย

ข้อกำหนดของโปรแกรม : Windows XP, Vista, 7, 8, 10 / .NET framework 3.5

 

0/

โปรแกรมดาวน์โหลดไม่ได้แจ้ง

ใหม่กว่า เก่ากว่า